ACTIVITEITEN

Onze vereniging is nog steeds zeer actief en heeft nagenoeg alle in het verleden opgezette activiteiten weten te behouden.

Dienstverlening
Veel is er in de loop der jaren voor de gehandicapte mensen gedaan. Vooral de dienstverlening heeft altijd een centrale plaats ingenomen binnen onze vereniging.
Hulp werd geboden bij uitkeringen, huisvesting, woning­aanpassing, vervoer, telefoonaansluitingen, rolstoelen, hulpmiddelen, belastingen, studies en nog vele andere zaken.
Tegenwoordig kunnen mensen terecht bij het WMO-loket van de gemeente voor deze vragen.

Reeds enkele jaren nadat onze vereniging werd opgericht (1960) deed de toenmalige Directeur van de GG en GD Roosendaal een verzoek aan onze vereniging om toezending van materiaal over aanpassing van woning­en. Uit latere informatie zijdens de GG en GD werd ons medegedeeld dat er nota van onze suggesties is genomen.

Ontspanning
Naast de dienstverlening is er natuurlijk ook plaats ingeruimd voor ontspanning, welke kort na de oprichting van onze vereniging van start is gegaan.
Een jaarlijks terugkerende busreis naar verschillende interessante (bereikbare) plaatsen, alwaar de deelnemers zich vrijelijk mogen en kunnen bewegen.
De maandelijkse contactavonden met ontspanning zoals, kaarten, bingo, spellenavond, Paas- en Kerstvieringen, Kermis- en carnavalsvond, maar ook avonden met voorlichting, adviezen, discussie over het leven met een handicap staan als een huis.
Onze vereniging heeft 46 jaar gebruik kunnen maken van Theehuis Visdonk, de eerste jaren ingevuld als muziekavond verzorgd door plaatselijke gezelschappen. De laatste jaren is de opzet veranderd en werd het een barbecueavond, waarbij de leden van de Boerenraad van SCR tot de vaste gasten zijn gaan behoren. Het Theehuis is helaas niet meer maar nu hebben we een fijne ruimte gevonden in de Hoge Brug.

Zwemavond
Een heel bijzondere wijze van ontspanning en therapie is het wekelijks zwemuurtje in een aangepaste zwemruimte in de Stok, waarmede onze vereniging ruim 32 jaar geleden is gestart. Jammer dat de huurprijs voor het zwemmen de laatste jaren bijna is verdubbeld en bijna onbetaalbaar geworden. Uurtarief 1 januari 2004 € 70,00, 1 januari 2010 € 126,70. In dit zwemuurtje wordt niet alleen gezwommen en oefeningen gedaan er wordt ook wat afgelachen.

Participatie binnen de gemeenschap
Ook indirect heeft onze vereniging zich in de loop der jaren ingezet voor hun leden. Door de goede contacten met de Gemeente, Politie en andere instellingen zijn er vele zaken gerealiseerd. Denk bv. aan op- en afritten voor rolstoelen en scootmobielen aan de trottoirs, het toegankelijk maken van openbare en andere gebouwen, het aanleggen van invalidenparkeerplaatsen enz.
Belangrijke impulsen zijn van onze vereniging uitgegaan bij de totstandkoming van o.a. Gehandicapten Sportvereniging Blauw Wit, de aanleg van de vissteiger bij de Stok, de oprichting van de Stichting Stoelmobiel en van de Rolstoelcentrale. Al deze contacten zijn ook mede de grondslag geweest voor het formeren van het ROGEP (Roosendaals Gehandicapten Platform) met als doel gesprekspartner te zijn met alle andere gehandicapten instellingen naar de Overheid toe en te doen leiden naar een betere coördinatie van de activiteiten onderling.

Als GVR participeren we binnen het ROGEP. Wij vertrouwen erop dat U uit het vorenstaande een beeld hebt kunnen vormen van onze vereniging en daar waar nodig onze vereniging te steunen en ondersteunen.

Met al deze activiteiten draagt onze vereniging bij aan een positieve invulling van het leven van onze leden.