Het ontstaan van onze vereniging

Begin 1960 namen enkele inwoners van Roosendaal, nadat Wim Mulders, toenmalig directeur van het Stedelijk Chari­tatief Centrum, hen had bijeengeroepen, het initiatief tot het oprichten van een vereniging voor mensen met een lichamelijke beperking. Deze doelgroep voelde duidelijk dat er iets moest gaan gebeuren, ze voelden dat ze zich moesten bundelen teneinde te bereiken dat hun positie in de samenleving zou verbeteren.

Tot de initiatiefnemers kunnen o.a. worden vermeld Jos Dirven, Harry Cartens en Wim Canters. Na diverse onderlinge contacten en besprekingen werd op maandag 1 augustus 1960 de oprichtingsvergadering gehouden van de vereniging t.w. ‘De Nederlandse Katholieke Invaliden Bond Sint Liduina afd. Roosendaal e.o.’

Nadat dit een feit was werden zoveel mogelijk mensen met een lichamelijke beperking benaderd en kon de eerste algemene ledenvergadering worden uitgeschreven. Als eerste voorzitter werd gekozen de heer H. Cartens en de eerste secretaris werd de heer A. Dirven. Van 1962 tot 1968 fungeerde Drs. Jan Theunisse als voorzitter, vervolgens werd Karel Heynen voorzitter tot 1971, waarna Jan Mol de regie overnam tot 2000, ruim 29 jaar dus, en werd daarna opgevolgd door Jac Dekkers, de huidige voorzitter (zie foto).

De nieuwe vereniging bleek duidelijk in een behoefte te voorzien, vele leden sloten zich spontaan aan. In brede kring werd de vereniging serieus genomen, reeds in 1962 werd pater Damman M.S.F. door het Bisdom Breda officieel benoemd tot geestelijk adviseur. In 1962 werd de NKIB St.Liduina afd Roosendaal e.o. omgedoopt in GON (Gehandicapten Organisatie Nederland) afd. Roosendaal e.o. Per 1 januari 1999 fuseerden de ANIB, AVO en GON in ANGO (Algemene Nederlandse Gehandicapten Organisatie Roosendaal e.o.

Vanaf januari 2017 zijn we een zelfstandige vereniging onder de naam Gehandicapten Vereniging Roosendaal e.o.

Recentelijk is ons ledenbestand uitgebreid met leden afkomstig uit de gemeenten Rucphen en Halderberge.