NUTTIGE LINKEN

[klik ↓ op logo ] 

 

ROOSENDAALS GEHANDICAPTEN PLATFORM

RoGeP is opgericht op 23 november 1982, en op de diverse pagina’s vindt u informatie over wat RoGeP betekent voor de mensen met een handicap en of een functiebeperking.

 

KATHOLIEKE BOND van OUDEREN afd. BRABANT

KBO-Brabant is een actieve vereniging voor senioren vanaf 50 jaar met ongeveer 134.500 leden, die lid zijn van 312 Afdelingen. Die Afdelingen vormen het hart van onze organisatie. Daar ontmoeten senioren elkaar, doen ze samen aan ontspanning en sport, nemen zij deel aan culturele- en zingevingactiviteiten en worden hun individuele en collectieve belangen behartigd.

 

DIGITAAL LOKET GEMEENTE ROOSENDAAL

Website van de gemeente Roosendaal met informatie over WMO, WegWijs Roosendaal en HetPunt.

 

Stichting Algemene Hulpdienst Roosendaal (S.A.H.R.)

Dit is een vrijwilligersorganisatie die werkzaam is op een aantal terreinen van vrijwillige hulpverlening. De terreinen van hulpverlening zijn: Advies en informatie, bezoek, gezelschap, wandelen etc., rijden en/of begeleiden, kleine klusjes in en om het huis, tuintjes onderhouden.

ROLSTOELCENTRALE ROOSENDAAL

Bij de Stichting Rolstoelcentrale Roosendaal kunt u zowel voor korte als voor langere periode rolstoelen en scootmobielen huren. Wie een beperking heeft en voor vervoer aangewezen is op een scootmobiel of een elektrische rolstoel, kan op een speciaal parcours rijles krijgen op een scootmobielbaan van de Rolstoelcentrale/Rogep. Al onze rolstoelen & scootmobielen worden met de grootste zorgen in overleg met u uitgezocht en voldoen aan de kwaliteit- en veiligheidseisen van het moment.